مهندس محسن آذر

مهندس محسن آذر

ارتوزیست

مهندس محسن آذر

کارشناس ارشد رشته ارتوز و پروتز

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی ایران

عضو انجمن بین‌المللی ارتوز و پروتز

عضو بنیاد علمی نخبگان

دارای سه ثبت اختراع در حوزه درمان

6 سال سابقه فعالیت در حوزه درمان‌های غیرجراحی ستون فقرات و پا

تالیف ۳ جلد کتاب در حوزه ارتوزهای اصلاحی ستون فقرات

خدمات ارائه شده توسط مهندس محسن آذر

  • ارزیابی و معاینه بیماران مبتلا به مشکلات ستون فقرات و پا
  • درمان غیرجراحی انواع بیماری‌های پا مثل صافی کف پا، خار پاشنه، درد سینه پا، درد پاشنه، انحراف شست پا ( هالوکس والگوس)، زانو ضربدری، زانو پرانتزی
  • ارائه درمان‌های غیرجراحی بیماری‌های ستون فقرات مثل اسکولیوز، هایپر کایفوز، کمر درد، بدشکلی جمجمه نوزادان و انواع شکستگی مهره های ستون فقرات
  • طراحی و ساخت انواع کمربندهای اصلاحی و محافظت‌کننده ستون فقرات
  • طراحی، ساخت و انواع ارتوزها و پروتزها

برنامه زمانی دکتر:

روز                           ساعت

شنبه:                          21:00 – 16:00

یکشنبه:                      21:00 – 16:00

دوشنبه:                     21:00 – 16:00

سه شنبه:                  21:00 – 16:00

چهارشنبه:                 21:00 – 16:00

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
15:00

مهندس علیرضا طاهری

21:00 - 15:00
مهندس علیرضا طاهری

مهندس محسن آذر

21:00 - 15:00
مهندس محسن آذر

مهندس علیرضا طاهری

21:00 - 15:00
مهندس علیرضا طاهری

مهندس محسن آذر

21:00 - 15:00
مهندس محسن آذر

مهندس علیرضا طاهری

21:00 - 15:00
مهندس علیرضا طاهری

مهندس محسن آذر

21:00 - 15:00
مهندس محسن آذر

مهندس علیرضا طاهری

21:00 - 15:00
مهندس علیرضا طاهری

مهندس محسن آذر

21:00 - 15:00
مهندس محسن آذر

مهندس علیرضا طاهری

21:00 - 15:00
مهندس علیرضا طاهری

مهندس محسن آذر

21:00 - 15:00
مهندس محسن آذر