دکتر حسن قندهاری

دکتر حسن قندهاری

فوق تخصص جراحی ستون فقرات
استاد ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر حسن قندهاری

 • فوق تخصص جراحی ستون فقرات
 • استاد ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • عضو هیات علمی گروه ارتوپدی – ستون فقرات دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • فعالیت از سال 1386 در بیمارستان دانشگاهی شفا یحیائیان
 • فعالیت در بیمارستان خصوصی محب مهر
 • فعالیت در بیمارستان خصوصی کسری
 

خدمات ارائه شده توسط دکتر حسن قندهاری

 • درمان دیسک کمر
 • درمان دیسک گردن
 • درمان تنگی نخاع
 • درمان ناهنجاری ها و بدشکلی های ستون فقرات
 • درمان اسکولیوز
 • درمان کایفوز
 • جراحی‌های مجدد ستون فقرات (در بیمارانی که عمل جراحی قبلی آنان ناموفق بوده است)
 • درمان لغزندگی مهره‌ها (اسپوندیلولیستزیس)
 • درمان تومورهای ستون فقرات
 • درمان تومورهای نخاعی
 • جراحی‌های پیچیده و اصلاحی
 • جراحی‌های اصلاحی بیماری‌های روماتیسمی
 • درمان گیرافتادگی نخاع (تترینگ کورد) و بیماری های مادرزادی نخاع

برنامه زمانی دکتر:

روز                           ساعت

یکشنبه:                     21:00 – 16:00

چهارشنبه:                 21:00 – 16:00

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
چهارشنبه
14:00

دکتر حسن قندهاری

22:00 - 14:00
دکتر حسن قندهاری

دکتر حسن قندهاری

22:00 - 14:00
دکتر حسن قندهاری
16:00

دکتر احمد قندهاری

21:00 - 16:00
دکتر احمد قندهاری

دکتر احمد قندهاری

21:00 - 16:00
دکتر احمد قندهاری

دکتر احمد قندهاری

21:00 - 16:00
دکتر احمد قندهاری