رد کردن لینک ها

بیماری های دیسک کمر(قسمت اول)

دیسک کمر چیست؟

کمر ما از 5 مهره استخوانی  تشکیل شده است ، در بین این مهره ها ساختمانهای فیبروزی – غضروفی هستند که دیسک کمر نامیده می شوند. با توجه به اتصال مهره های کمری به ناحیه خاجی یا ساکروم، ۵ دیسک فعال در ناحیه کمری وجود دارد.

از نظر نامگذاری دیسک بین هر دو مهره نامگذاری می شود مثلا دیسک L4-L5 یعنی دیسک بین مهره چهارم و پنجم کمری می باشد.

وظیفه دیسک ها

دیسک ها مانند بالشتک های زنده ای هستند که در بین مهره های ما قرار دارند که وظیفه آن ها عبارت است از:

  • حرکت ستون که فقرات از ناحیه دیسک های کمری صورت می گیرد.
  • در هنگام ضربه به صورت ارتجاعی عمل می کنند و مانع از آسیب به بافت ستون فقرات وعناصر عصبی می شوند و در اصل ضربه را تعدیل می کنند
  • همچنین هنگام بلند کردن اجسام سنگین با جمع شدن به صورت بالشتک عمل می کنند لذا باعث می شود فشارکمتری   به مهره ها و عناصرعصبی ستون فقرات وارد شود.

بیماری های دیسک کمری شامل موارد زیر هستند :

  • تخریب دیسک
  • بر آمدگی دیسک
  • فتق یا بیرون زدگی دیسک
  • یا جمع شدگی، و یا نازک شدن دیسک
  • ساییدگی بین مهره ها و یا ساییدگی دیسک

به گفتگو بپیوندید

دوازده − یازده =

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟