رد کردن لینک ها

Psychiatric

دکتر آرزو صمدی

قوق تخصص بیماری های روان تنی (سایکوسوماتیک)

دکتر آرزو صمدی در سال 1359 در تبریز به دنیا آمد. وی دوره پزشکی عمومی خود را در دانشگاه علوم پزشکی ایران گذراند و سپس دوره طرح خود را در مرکز تحقیقات بیمارستان امام خمینی تهران به اتمام رسانید.
او در سال1391 وارد رشته تخصصی اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی ایران شد و بعد از فارغ التحصیلی به طور مستقیم دوره فوق تخصصی ( فلوشیپ) بیماری های روان تنی (سایکوسوماتیک) را در همان دانشگاه گذراند.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟